Giao Hàng Toàn Quốc

Sunday - 15 / 11 / 2015 | By: Nguyễn hải
1299  

Để nhận hàng: quý khách cần cung cấp thông tin như: 

1, Họ và Tên:                                                                       ví dụ: Nguyễn Văn A

2, Số điện thoại liên hệ                                                         ví dụ: xxxxxxxxxxxx

3, Địa điểm và khoảng thời gian nhận hàng,                           ví dụ: vào khoảng xxx ngày xxx tại xxxx

Have a great day.

Thank you.

Bài liên quan